Bây giờ là: 04:56 EDT Thứ tư, 08/07/2020

Video

LTVC lớp tuần 20

Gửi lên: 02/10/2013 21:26 Đã xem 908 Đã tải về 41

Địa lý lớp 4: Đồng bằng Nam Bộ

Gửi lên: 02/10/2013 21:25 Đã xem 2566 Đã tải về 917

LTVC 5:Dấu câu, dấu phẩy

Gửi lên: 02/10/2013 21:22 Đã xem 505 Đã tải về 53

LTVC lớp 5:Mở rộng vốn từ hòa bình

Gửi lên: 02/10/2013 21:21 Đã xem 1353 Đã tải về 105

LTVC tuần 8 lớp 5

Gửi lên: 02/10/2013 21:20 Đã xem 544 Đã tải về 34
 

Tin chủ đề GD&ĐT

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com