Bây giờ là: 20:50 ICT Thứ năm, 25/02/2021

Video

DANH SÁCH CB - GV TRƯỜNG

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Thị Miền 23/05/1989 01649755517 GV
2 Mùa A Thái 10/12/1984 0985147491 Phó Hiệu trưởng
3 Tòng Văn Thao 01/03/1974 GVCN 2A2
4 Tòng Văn Hà 16/03/1984 GV dạy môn tin
5 Lầu A Chứ 19/12/1982 GV Tiếng Mông
6 Tòng Thị Mai 10/01/1989 GV 1+2 Há Dùa
7 Quàng Văn Thanh 1/1/1/991 Thư viện - Thiết bị
8 Quàng Văn Pọm 03/02/1987 01688144800 GVCN lớp 3A1
9 Mùa Thị Dung 08/09/1982 01626821859 GVCN 2A1
10 Tòng Thị Thơm 28/12/1986 GVCN 3A2
11 Lường Thị Châm 19/07/1987 0986839210 GVCN 5A2
12 Trần Thị Bích Liên 07/09/1974 P.Hiệu Trưởng
13 Vừ Thị Pa 24/06/1980 01696103884 GVCN 4A
14 Cà Văn Mười 15/5/1989 GVCN 3A1
15 Đoàn Văn Dương 29/02/1984 0987613323 GV chuyên âm nhạc
16 Nguyễn Hữu Tài 14/12/1984 0987081244 Giáo viên chuyên Thể dục
17 Lò Thị Hoa 11/04/1989 01664521677 giáo viên
18 Lù Thị Bảy 24/10/1995 Giáo viên tiếng anh
19 Phan Thái Thăm 08/04/1987 0979322141 Nhân viên y tế
20 Quàng Văn Phòng 01/03/1991 01698780303 Nhân viên bảo vệ - TT

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 21 giáo viên thuộc 4 tổ
 

Tin chủ đề GD&ĐT

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com